Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Simpson medycyna sądowa
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć