Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne