New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo