Nowości
Posłuszni do bólu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Anestezjologia
Terror\terroryzm : studium przypadku
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych