New items
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2