New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Technologie energetyczne