Nowości
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2