New items
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Anestezjologia
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne