Nowości
Anestezjologia
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Patologie i dysfunkcje w organizacji
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński