New items
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki