Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Współczesne konflikty zbrojne
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Modelowanie konstrukcji budowlanych