New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Podręcznik Survivalu
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia