Nowości
Genetyka medyczna
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej