Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sobotta atlas anatomii człowieka
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychiatria
Interna Harrisona. tom III