New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych