New items
Wiktymologia kryminalna
Modelowanie organizacji dynamicznej
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu