Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej