Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Okulistyka
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Terror\terroryzm : studium przypadku
rzymajcie się!" : Przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników