Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1