New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Essentials of Fire Fighting
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Modelowanie organizacji dynamicznej