Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,