New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Skuteczne zespoły
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty