Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Anestezjologia