New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym