Nowości
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań