New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami