New items
Katastrofy. 2,
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy