Nowości
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Toksykologia. 2
Ochrona własności intelektualnej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć