Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Pediatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego