New items
Toksykologia. 1
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania