New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychiatria
Pediatria
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza