New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wytrzymałość materiałów 1
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego