New items
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Interna Harrisona. tom III
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań