New items
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego