Nowości
Neurologia
Interna Harrisona. tom II
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Patologie i dysfunkcje w organizacji