New items
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji