Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Interna Harrisona. tom I
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński