New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Terrorism Handbook for Operational Responders
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego