New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań