New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Mikroplastiki w środowisku wodnym