Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom I
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Interna Harrisona. tom III
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych