New items
Posłuszni do bólu
Interna Harrisona. tom II
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań