New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych