Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Genetyka medyczna
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,