Nowości
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Położnictwo i ginekologia
Neurologia
ABC ciężkich urazów
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami