Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Terror\terroryzm : studium przypadku
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
ABC ciężkich urazów
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych