New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Kryptografia w teorii i praktyce
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania