Nowości
ABC ciężkich urazów
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego