New items
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Wiktymologia kryminalna
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3