New items
System ochrony zdrowia w Polsce
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań