Nowości
Simpson medycyna sądowa
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji