Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Posłuszni do bólu
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej